ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អាយ អេឡិកត្រូនិក


ICE Electronics Co., Ltd is a technology-focused solution based company providing the necessary component for the success of the business. The company provides a broad range of services including computer hardware, laptops, Studio PC, CCTV systems, websites, database programming, and many more. We pride ourselves in carrying the best of what technology has to offer as well as mainstreaming and educating the client on how to capitalize on what technology can do for them.


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 38

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 51 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Nou Sreynath

  2020-11-14 07:46:37


  Hi bong, May I know Recruitment Number Phone ?

  – អាយ អេឡិកត្រូនិក
  Hello Dear ! For More details about our company please contact our Recruitment Team via: Tel: 096 44 30 503/ 078 888 197 email: bun.sreyna@icekh.com Thank You!

 • ហួត​ ឆេងគុង

  2020-11-14 06:48:40


  សួរស្តីបង តើទីតាំងធ្វើការបងនៅណាដែលបង?

  – អាយ អេឡិកត្រូនិក
  សួរស្តីអូន! ចំពោះទីតាំងបំពេញការងាររូមមានដូខខាងក្រោម៖ 1. Olympia Building 2. ទឹកថ្លា (នៅទល់មុខអាសុីអាគ្នេយ៍) ៣. ទួលទំពូង (ជិតផ្សារទួលទំពូង)


រូបភាពពិព័រណ៍