ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 58

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 90 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • ម៉ុត វ៉ាន់ថៃ

  2020-11-18 09:13:40


  សួស្ដីបង ខ្ញុំបានផ្ញើCVទៅហើយ តើខាងបងទទួលបានឬនៅ?


 • លក្ខិណា

  2020-11-18 06:46:20


  សួស្តីបងជំនួយការការិយាល័យ..ធ្វើការងារពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាបង☺


 • យួនរ៉ានី

  2020-11-16 05:35:43


  អត់ជាស្រ័យផងបងញ៉ុមអត់សូវយល់ពីកាដាក់cvតើប្អូនត្រូវអ្វីខ្លះបង ប្អូនបានបំពេញខាងលើតែប្អូនខ្លាចខុស


 • យួនរ៉ានី

  2020-11-16 00:54:22


  បងជំនួយការការិយាល័យឋEnglish ចេះតិចតូច computerតិចតូចធ្លាប់ធ្វើជំនួយកាគណនេយ្យ1ឆ្នាំតែប្អូនឈប់រៀនបរិញ្ញាបត្ររងត្រឹមឆ្នាំទី 2 ធ្វើផ្នែកនឹងបានអត់បង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  បានប្អូន ផ្នែកហ្នឹង

 • យួនរ៉ានី

  2020-11-16 00:25:41


  បងបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយការការិយាល័យតម្រូវអោយមានលក្ខខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះបង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  រៀបចប់បរិញ្ញាបត្ររង ឬឆ្នាំទី១, ទី២ ផ្នែកគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច -ល-
  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  រៀនបរិញ្ញាបត្ររង​ ឬមានតំលៃស្មើរ ចេះកុំព្យូទ័រ និងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន

 • គឹម វណ្ណធី

  2020-11-15 15:46:35


  ខ្ញុំអត់ស្គាល់អីម៉ែលគាត់ផង អោយខ្ញុំសុំអីម៉ែលគាត់បានទេបង។ អរគុណច្រើនបង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  សូមប្អូន​ផ្ញើរតាមអុីម៉េល៖ vichith.c@minebea.com.kh

 • គឹម វណ្ណធី

  2020-11-15 09:51:30


  ខ្ញុំដាក់តាមផេកបង ។ ខ្ញុំសុំTelegram បងបានទេ ចាំខ្ញុំផ្ញើជួនបង។ នេះលេខខ្ញុំ 0967971980

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ផ្ញើរតាម email B vichith មកអូន ក្រុមហ៊ុនអត់ប្រើ Telegrams ទេអូន

 • Cheam sopheng

  2020-11-15 07:36:49


  ជំនួយការការិយាល័យ know english a little computer a little can apply?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  Apply បានប្អូន

 • គឹម វណ្ណធី

  2020-11-15 07:13:39


  បងបានទទួលcvរបស់ខ្ញុំហើយ ឬនៅ។ ឈ្មោះ គឹម វណ្ណធី

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  នៅទេប្អូន តើប្អូនដាក់ cv តាម email រឺតាមផេកតាំងពិព័រណ៌ការងារ

 • ផៃ​ ចាវ

  2020-11-15 05:23:00


  សួស្ដី បងខ្ញុំមានចំណាំអារម្មណ៍ខាងផ្នែកជាងបច្ចេកទេសតើផ្នែកជាងបច្ចេកទេសនឹងបងត្រូវអ្វីខ្លះដែរបង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  អស់គុណប្អូនសម្រាប់សំនួរ ជាងបច្ចេកទេសតម្រូវអោយចប់បរិញ្ញាបត្ររង អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបាន ថែមទាំង តំឡើងម៉ាស៊ីន ជួសជុលម៉ាស៊ីន និងថែទាំ-ល-

 • rom sreytouch

  2020-11-15 01:11:13


  បងទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅណាវិញ

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ខណ្ឌ កំបូល អូន

 • គឹម វណ្ណធី

  2020-11-14 14:15:12


  ចុះវិស្វករផលិតកម្ម តម្រូវអោយមានអ្វីខ្លះបង?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ប្អូនត្រូវរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រ​ ផ្នែក មេកានិក អេឡិចត្រូនិក អគ្គីសនី ឬ Automobile ហើយអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន

 • Chanthou SiekMeng

  2020-11-14 09:28:34


  បងបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយការការិយាល័យតម្រូវអោយមានលក្ខខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះបង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  រៀនបរិញ្ញាបត្ររង​ ឬមានតំលៃស្មើរ ចេះកុំព្យូទ័រ និងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន

 • សុខ ហេង

  2020-11-14 08:28:24


  បុគ្គលិកផ្នែកផលិតកម្ម តម្រូវមានលក្ខខ័ណអ្វីខ្លះបង?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ត្រូវរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក គ្រប់គ្រង ធុរកិច្ច ឬសេដ្ឋកិច្ច -ល- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន។

 • MORN SILONG

  2020-11-14 05:09:31


  បងផ្នែកផលិតកម្ម បើ English ចេះអានសរេសរនឹងនិយាយតិចតួច ថៃនិយាយបានតិចតួចដែរ ហើយ Computerដឹង Words ខ្លះៗ ហើយរៀនចប់ខាងគ្រប់គ្រង អាចដាក់ពាក្យបានទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  បានអូន

 • manh chheangmeng

  2020-11-14 04:58:00


  បងផ្នែកជំនួយការិយាល័យត្រូវការអ្វីខ្លះ

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  តម្រូវអោយប្រើកុំព្យូទ័រ និង អង់គ្លេស អូន

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-14 04:49:12


  តើនិស្សិតរៀនចប់ឆ្នាំទី១យកអត់បង

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  យកអូន

 • Thyranuth

  2020-11-14 04:48:00


  Could you tell me, if we were selected, the company will call or contact face to face for interviews?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  Please kindly send your CV to us, my team will check your CV. If your CV meets our qualification. We will contact to you as soon as possible.

 • ជីម វីរះ

  2020-11-13 10:33:23


  តើនិសិ្សតមិនទាន់មានបទពិសោទធ្វើការខាងបច្ចេកទេសបានដែរឬទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាមទាបទពិសោធទេប្អូន

 • Phoung sok nov

  2020-11-13 05:52:02


  អត់ចេះEnglish អាចធ្វើបានអត់

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ប្អូនចង់ដាក់ផ្នែកអ្វីដេរប្អូន​?​

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-13 04:32:10


  តើផ្នែកផលិតកម្ម ជ្រើសរើសកម្រិតវប្បធម៍ និង ជំនាញ់ ត្រឹមកម្រិតណា ?

  – ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ (ខេមបូឌៀ)
  ផ្នែកផលិតកម្ម ត្រូវការ រៀនចប់ បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ


រូបភាពពិព័រណ៍