ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

កូហ្សេតែល
កូហ្សេតែល (អនឡាញ) កូហ្សេតែល គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេស ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយក្រុមហ៊ុន Telstra Cambodia ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតដំបូងគេនៅកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ 2002 ក្រុមហ៊ុនកូហ្សេតែលបានទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន Telstra ដោយចាប់ផ្ដើមសេវាកម្ម ADSL និងដាក់ឈ្មោះពាណិជ្ជនាមដំបូងរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហៅថា ONLINE។ ...

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 51

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 58 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • រស់ ប៊ុនទីណា

  2020-12-24 08:22:00


  សួស្តីបង


 • sok ny

  2020-11-14 15:14:05


  តើមានការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ថែមទេ?

  – កូហ្សេតែល
  ចា​ មាន

 • sok ny

  2020-11-14 14:49:48


  តើមានការបណ្តុះបណ្ដាលបន្ថែមទេ?


 • យាន យ៉េង

  2020-11-14 04:01:21


  អរគុណបងខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយ

  – កូហ្សេតែល
  អរគុណ

 • យាន យេ៉ង

  2020-11-14 03:08:56


  បងខ្ញុំអត់សូវយល់កន្លែងដាក់CV ត្រង់អ៊ីមែល គេបំអ្វីដែរបង

  – កូហ្សេតែល
  ត្រង់ចំនុច អ៉ីម៉ែល ប្អុនត្រូវបំពេញអ៉ីម៉ែលខ្លួនដែលមាន (Ex: ..........@gmail.com) ត្រង់ចំនុចនេះប្អូនមិនបាច់បំពេញក៏បានដែរ
  – កូហ្សេតែល
  ប្អូន គ្រាន់តែ ចុច ទៅលើពាក្យ (Chose File) ត្រង់ចំនុច ដាក់ពាក្យស្នើរសុំការងារ បន្ទាប់មក ចុចទៅលើពាក្យ (ជ្រើសរើសមុខដំណែង) រួចបញ្ជួន ជាការស្រេច។

 • យាន យ៉េង

  2020-11-14 02:52:58


  សួរស្តីបង

  – កូហ្សេតែល
  សួស្ដី ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រ អនឡាញ មានអ្វី អោយក្រុមការងារជួយបាន?

 • ណន ទ្រី

  2020-11-14 02:52:07


  តើមានត្រូវការ Technical support ទេបង?

  – កូហ្សេតែល
  បច្ចប្បន្ន យើងត្រូវការ តែ Installation Engineer
  – កូហ្សេតែល
  សួស្ដី

 • ធាវី

  2020-11-13 16:05:28


  តើមានវេនយប់ឬសៅអាទិត្យទេបង?

  – កូហ្សេតែល
  សួស្ដី ធារី បច្ចុប្បន្ន យើងមិនទាន់មានតម្រូវការវេនយប់ ឫថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យទេ។


រូបភាពពិព័រណ៍