ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំរើនគឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសង្គមឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននិងយូរអង្វែងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 145

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 104 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • លី គីមសួស្តិ៍

  2021-07-30 14:50:29


  អត់ទោលបងតើបងនៅរើសខាងផ្នែកបេឡាធិការនីហើយគ្មានបទពិសោធ៍តើបានទទួលដែរទេ (ដោយស្ម័គ្រចិត្ត)បង


 • Saorath Khiev

  2021-07-28 16:27:12


  បង​ បន្ទាយមានជ័យ​រើស​ បេឡា រើសនៅស្រុកអីបង


 • Saorath Khiev

  2021-07-28 16:27:12


  បង​ បន្ទាយមានជ័យ​រើស​ បេឡា រើសនៅស្រុកអីបង


 • យីន សេងហ័រ

  2021-07-01 12:47:14


  សួស្តីបងមានរើសអ្នកសំអាតនៅកំពង់ចាមឬទេ


 • ឡាំ​ សឺយ័ន

  2021-01-02 16:35:29


  តេី​មន្ត្រី​ឥណទាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​តម្រូវអោយមាន​បទពិសោធន៍​ដែរឫទេ? ហេីយមាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដែរឬទេ​?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទអូនទទូលបាន45មុឹនរៀលក្នុងមួយខែ

 • រ៉យ ចាន់ថ្លា

  2020-12-18 01:40:03


  សួស្ដីបងតើគណនេយ្យករមានរើសនៅសាខាសៀមរាបអត់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំផ្នែកaccountនៅhotelតើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបានអត់

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  អរុណសួស្តីប្អូន អាចដាក់ពាក្យបាន

 • លី ស្រីពេជ្រ

  2020-12-11 02:44:54


  សួស្ដីបងញុមចង់ដាក់បុគ្គលិកស្មគ្រចិត្តផ្នែកបេឡាមានរើសអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ប្អុនអាចដាក់ពាក្យ
  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទ សួស្តីប្អូន ប្អូនអាចដាក់ពាក្យតាមនេះបាន និង​ ទីតាំងដែលប្អូនចង់ដាក់ អរគុណ

 • Seav sokkeang

  2020-11-16 09:41:59


  សួស្តីបងមានរើសTellerនៅសាខាទីរួមខេត្តកំពង់ធំអត់បង ហើយទាមទារមានបទពិសោធន៍អត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ទាមទារអូន

 • រឿន ដារ៉ា

  2020-11-15 16:12:09


  ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំ ចង់ធ្វើការបានអត់លោកគ្រូ

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទសួស្តីប្អូន ប្អូនអាចដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមនេះ​បាន អរគុណ
  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទប្អូន អាចដាក់បាន

 • ណេងវណ្ណះ

  2020-11-15 07:18:47


  សួរស្តីបងត្រូវការបទពិសោធ៍ដែលឬទេ

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ប្អូនចង់ដាក់ដំណែងអ្វីដែរ មានតំណែងមួយចំនួនមិនទាមទារបទពិសោធន៏ទេ អរគុណ
  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទប្អូន អាចដាក់បាន

 • ROEUN PISEY

  2020-11-15 04:18:32


  សួស្ដីបងបើសិនជាអត់មានcvតើអាចដាក់ពាក្យបានអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  សួស្តីប្អូន អាចដាក់តាមTelegram 070331086 ពេលក្រោយ

 • ខាំ វល័ក្ខ

  2020-11-15 03:48:49


  លោកគ្រូមានរើសTellerនៅសាខាកំពង់ថ្មតេលោកគ្រូខេត្តកំពង់ធំ

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  យើងមានសាខាទីរួមខេត្ត និងសស្រុកសន្ទុក
  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទសួស្តីអូន សម្រាប់សាខាខេត្តកំពង់ធំយើងមាន អរគុណ

 • វាន្នី​ ស្រីមុំ

  2020-11-15 01:16:47


  ទីតាំងភ្នំពេញនៅម្តុំណាដែរបង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  លើផ្លូវ២៧១ជិតពេទ្យរូសុី ប្អូន

 • អ៊ុំ កញ្ញា

  2020-11-14 10:25:05


  Teller intern រើសអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  សួស្តិប្អូន មានប្អូន ប្អូនអាចដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៅទីតាំងដែលប្អូនចង់ អរគុណ

 • អ៊ុំ កញ្ញា

  2020-11-14 10:25:03


  Teller intern រើសអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  មានប្អូននៅសាខាកណ្តាល​

 • Chanthou SiekMeng

  2020-11-14 09:41:42


  សួស្ដីបង ផ្នែកជំនួយការក្រុមហ៊ុនទាមទារបទពិសោធន៍អត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  សួស្តីប្អូន ទាមទារ២ទៅ៣ឆ្នាំ អរគុណ

 • សៅសីលា

  2020-11-14 06:04:17


  បងបេឡាយកប្រុសអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  យើងទទូលតែអាស្រ័យលើសមត្តភាព ភាគច្រើនយើងផ្តល់ឲ្យស្រ្តី អរគុណ

 • ឆុន ធារី

  2020-11-14 03:19:17


  សួស្ដីបង តើការសម្ភាសន៍ធ្វើឡើងនៅខាងធនាគារ ឬនៅក្រសួងការងារដែរបង?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ធ្វើនៅតាមស្ថាប័នរៀងខ្លួន ប្អូនដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមុនបន្ទាប់មកក្រុមការងារនឹងទាក់ទងប្អូន បើប្អូនជាប់ជុំទីមួយ អរគុណ

 • មុនីរ័ត្ន

  2020-11-14 02:42:54


  ដាក់ពាក្យហើយតើខ្ញុំអាចដឹងដំណឹងពេលណាបង?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  យ៉ាងយូ១សប្តាហ៏ ថ្ងៃធ្វើការ ប្អូន

 • ណោ លីហ៊ន់

  2020-11-14 02:19:40


  សួស្តីបងតើបេឡាធិការរើសខេត្តណាខ្លះបង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  យើងមានគ្រប់ខេត្តដែលយើងមានសាខាអូន អូននៅខេត្តណាដែរ អរគុណ

 • វាន្នី​ ស្រីមុំ

  2020-11-14 02:13:44


  ផ្នែកគណនេយ្យករមិនមានបទពិសោធន៍ដាក់បានអត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ទាមទារឲ្យមានបទពិសោធន៏អូន តែបើជំនួការអត់អីទេអូន អរគុណ

 • អូក​ សុនាង

  2020-11-13 13:03:53


  ដាក់cvនៅសៀមរាបផងបង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទប្អូន អាចដាក់បាន

 • ឣូន ដានី

  2020-11-13 12:54:01


  ផ្នែកបេឡាត្រូវការបទពិសោធន៌ឣត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  បាទប្អូនទាមទា

 • ស ស្រីនិត

  2020-11-13 09:05:27


  អធ្យាស្រ័យបង រើសនៅខាងណាវិញបង?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  តាមខាសាដែរយើងមានប្អូន ប្អូនអាចដាក់ប្រវត្តិរូបខាងបងនឹងទាក់ទង់ទៅណា

 • ផល រចនា

  2020-11-13 05:28:13


  មានទីតាំងនៅខាងសៀមរាបអត់បង?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  មានប្អូន អាចដាក់ប្រវត្តិសង្ខេបតាមនេះបាន

 • ផា ធារី

  2020-11-13 04:28:34


  បេឡាធិការនី​អត់មានបទពិសោធធ្វើបានអត់បង


 • គីមសេង

  2020-11-12 01:34:20


  រៀនអត់ដល់ទី១២ហើយអត់បទពិសោធន៍ការងារ៕ តើអាចធ្វើការបានទេបង?

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ខាងយើងរើសចាប់ពីចប់ទី១២ឡើងទៅបង ប្រលងជាន់ក៏បាន​ ប្រលងធ្លាក់ក៏បាន។

 • ឆេង សៀវមីុ

  2020-11-11 23:05:14


  បេឡាធិការនីឣត់បទពិសោធធ្វើបានឣត់បង

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  ចាសបានបង

 • ហ៊ន វ៉ាន់ឌី

  2020-11-09 03:01:41


  តើដាក់ពាក្យខាងមន្រ្តីឥណទាន ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារប៉ុន្មានឆ្នាំ? ប្រសិនបើគ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបានទេ!អរគុណ

  – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក
  មិនមានបទពិសោធន៏ក៏អាចដាក់បានដែរអូន ឲ្យតែបានបញ្ញប់ថ្នាក់ទី១២ អរគុណអូន


រូបភាពពិព័រណ៍