ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ គឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយរោងចក្រសហគ្រាសអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន ហើយអាចផ្តល់នូវឱកាសការងារល្អៗដល់ប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ សំរាប់ការងារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះ។

បច្ចុប្បន្នតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមានកម្មករ២ម៉ឺននាក់ជាង ៕


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 65

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 2024 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • ម៉ុត វ៉ាន់ថៃ

  2020-11-18 04:04:16


  សួស្ដីបង តើការជ្រើសរើសផុតកំណត់ថ្ងៃណាដែរ?


 • ផៃ​ ចាវ

  2020-11-15 04:43:39


  សួស្ដី បងទាក់ទងទៅលើវិសកម្មអគ្គីសនីមានអ្វីខ្លះដែរបង

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  -បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គីសនី -ចេះប្រព័ន្ធ PLC, Inverter, Scada កាន់តែប្រសើរ -ធ្វើការម៉ត់ចត់ ឧស្សហ៍ព្យាយាម -អាចថែមម៉ោង និងឆ្លាស់វេនធ្វើការបាន (មួយអាទិត្យយប់, មួយអាទិត្យថ្ងៃ)។ អរគុណ!

 • ផៃ​ ចាវ

  2020-11-15 04:41:19


  សួស្ដី បងទាក់ទងទៅលើវិសកម្មអគ្គីសនីមានអ្វីខ្លះដែរបង


 • កៀត សោភ័ណ

  2020-11-15 01:43:39


  ជម្រាបសួរបង តើផ្នែកប្រធានរោងចក្រ ភេទស្រីអាចដាក់ពាក្យបានដែឬទេ?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  ក្នុងលក្ខខណ្ឌគេរើសប្រុស ប៉ុន្តែអត់អីទេប្អូនអាចដាក់ពាក្យបាន ប្រសិនបើមានមុខតំណែងប្រហាក់ប្រហែលនេះយើងនឹងទទួល។ អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍!

 • រី សុខុម

  2020-11-14 18:16:21


  តើការពិនិត្យគុណភាពទៅលើអ្វីដែរបង?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  មានច្រើនទៅលើផលិតកម្ម, អេឡិចត្រូនិច, សម្លៀកបំពាក់, វេចខ្ចប់ជាដើម... អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍!

 • គីម ហេង

  2020-11-14 08:07:44


  ផ្នែកវេចខ្ចប់ វេចខ្ចប់ផលិតផលអ្វីខ្លះទៅបង?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  មានឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ, អេឡិចត្រូនិច, អំពូលភ្លើង...ជាដើម! អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍

 • សេង បូរិន

  2020-11-14 07:10:06


  បងជំនួយការផ្នែកបញ្ជាទិញតំរូវការលក្ខខ័ណ្ឌចេះអ្វីខ្លះ

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  សញ្ញាបត្រ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ទ មានបទពិសោធន៍១ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរ, អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន ឬភាសាវៀតណាម/ចិន(ផ្តល់អាទិភាព)។ អរគុណ!

 • សេង បូរិន

  2020-11-14 07:08:06


  បងជំនួយការផ្នែកបញ្ជាទិញតំរូវការលក្ខខ័ណ្ឌចេះអ្វីខ្លះ


 • យូ​ ដាលីស​

  2020-11-14 06:47:20


  សួស្ដី​បង​! ចំពោះ​ផ្នែក​បញ្ជា​ទិញ​ត្រូវ​ការ​អ្វី​ខ្លះ​? ហើយ​សម្រាប់​បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ពាក្យ​តេី​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បង​អាច​ទាក់ទង​សម្ភាសន៍​?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  បរិញ្ញាបត្រខាងវិស័យកសិកម្ម ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ទ មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ, អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន អាចប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាម/ចិន(ផ្តល់អាទិភាព)។ សម្ភាសន៍អាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់ស្តែង!

 • យូ​ ដាលីស​

  2020-11-14 06:41:52


  សួស្ដី​បង​! តេី​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ត្រូវ​ការ​អ្វី​ខ្លះ​?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  បរិញ្ញាបត្ររង ឬបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងធនាគារ មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបាន អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួន ផ្តល់អាទិភាពសំរាប់បុរស អាចធ្វើការថែមម៉ោងបាន។ អរគុណ!

 • ហេង សុគន្ធរ៉ាទី

  2020-11-14 04:43:52


  តើផ្នែកវេចខ្ចប់ ខាងក្រុមហ៊ុនតម្រូវមានលក្ខខ័ណអ្វីខ្លះបង?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  -អាយុ១៨ឆ្នាំឡើង, ស្មោះត្រង់, កាយសម្បទាល្អ, យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារ, សៀវភៅគ្រួសារ, សំបុត្រកំណើត, អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ....។ អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍!

 • វិន​​​​​ វីរះ

  2020-11-14 03:22:41


  ​​​សួស្តីបងCVដែលយើងត្រូវដាក់និងត្រូវកាភ្ជាប់ឯកសារអ្វីខ្លះបង?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  -ឯកសារពាក់ព័ន្ធ (សញ្ញាបត្រ, វិញ្ញាបនបត្រ...), លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ, លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ...។ អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍!

 • សួរ សុជាតិ

  2020-11-13 11:06:12


  សួស្ដី! តើផ្នែកពិនិត្យគុណភាពតើខាងក្រុមហ៊ុនមានលក្ខខ័ណអ្វីខ្លះដែរក្នុងការជ្រើសរើស??

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  -អាយុ១៨-៣២ឆ្នាំ, តស៊ូក្នុងការងារ, ទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ, បទពិសោធន៍១ឆ្នាំឡើង។ អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍

 • សួរ សុជាតិ

  2020-11-13 11:04:55


  សួស្ដី! តើផ្នែកពិនិត្យគុណភាពតើខាងក្រុមហ៊ុនមានលក្ខខ័ណអ្វីខ្លះដែរក្នុងការជ្រើសរើស??


 • តេង ដេត

  2020-11-13 04:40:09


  សួស្តីបង ទីតាំងនៅម្តុំណាដែរ?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ, ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។ អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍

 • អ៊ុំ សារ៉ាត់

  2020-11-13 03:57:46


  ជំរាបសួរបង តើត្រូវមានលក្ខខ័ណអ្វីខ្លះ ក្នុងការរើសជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ?

  – តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
  -ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងវិស្វកម្មមេកានិច/អគ្គិសនី ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ភេទប្រុស), បទពិសោធន៍ខាងរោងចក្រចំណីសត្វ, ភាសាអង់គ្លេ, ចេះចិន-វៀតណាមកាន់តែប្រសើរ។ អរគុណពីចំណាប់អារម្មណ៍


រូបភាពពិព័រណ៍