ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៩ ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិ ចែកចាយផ្តាច់មុខនូវផលិតផលកាហ្វេ និងម៉ាស៊ីនកាហ្វេ អេសប្រេស្សូធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ ការងារដ៏ចំបងរបស់ យើង គឺផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ និងការបង្កើតថ្មី ព្រមទាំងសច្ចៈភាពក្នុងការប្រកប អាជីវកម្ម។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 108

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 57 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • អុំរូ៉ហ្សុីដា

  2020-11-20 03:36:54


  ផែ្នកលក់លក់នៅមួយកន្លែងរឺដេីរលក់អូន?


 • ទឹង រ័ត្នម៉ាឡែន

  2020-11-15 08:28:16


  សួស្តីបង។ តើមានឱកាសការងារក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរឬទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  មានប្អូនសម្រាប់សាខាខេត្តសៀមរាប ពួកយើងត្រូវកាជ្រើសរើសមុខដំណែងផ្នែកលក់។ តើប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៏ដែរឬទេ?

 • ផៃ​ ចាវ

  2020-11-15 04:19:17


  សួស្ដី បងផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងទាក់ទងលើអ្វីខ្លះដែរបង

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  ផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺ​(ជាងម៉ាស៊ីនកាហ្វេ) ទាក់ទងលើការត្រូតពិនិត្យ,​ ជូសជុល និងថែទាំម៉ាស៊ីន

 • SMAN Farith

  2020-11-15 03:34:04


  where the location for stock admin?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  In Phnom Penh

 • វ៉ុន មករា

  2020-11-15 01:57:03


  សួស្តីបងផ្នែកstock admin ត្រូវការបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរបង?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  ផ្នែកstock admin ត្រូវការបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ៖ -Stock transfer (In & Out) -Admin task (process documents)

 • Tang Leanghong

  2020-11-14 11:36:10


  Dear sir/madam, Have you seen my CV?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  We got it. Thank you.

 • ងឹមប៉ាលិ

  2020-11-14 09:47:02


  សួស្តីបង តើក្រុមហ៊ុនបងមានទីតាំងនៅម្តុំណាដែរបង?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  Our Head Office: # 30A, St.488, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

 • ជុំ ម៉ាប់

  2020-11-14 07:24:49


  ខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ការងារតើអាចដាក់ពាក្យបានទេ

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  សូមប្អូនផ្ញើប្រវិត្តរូបសង្ខេប និងពត័មានរបស់ប្អូន ពួកយើងសូមត្រួតពិនិត្យមើលសិន

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-14 06:45:49


  តើទីតាំងនៅម្តុំណាដែរបាទ?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  (Head Office): # 30A, St.488, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-14 05:05:09


  តើនិស្សិតរៀនចប់ឆ្នាំទី១យកអត់បង ហើយផ្នែកឃ្លាំងត្រូវការបទពិសោធអត់

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  សូមប្អូនផ្ញើប្រវិត្តរូបសង្ខេប និងពត័មានរបស់ប្អូន ពួកយើងសូមត្រួតពិនិត្យមើលសិន

 • គៅ សៅរ័ត

  2020-11-14 04:35:42


  សម្រាប់មុខតំណែងគណេយ្យត្រូវការបទពិសោធន៍អត់បង?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  បេក្ខជន ត្រូវមានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ​ ទៅលើជំនាញពាក់ព័ន្ធ

 • Hean Bunlong

  2020-11-13 16:57:57


  Hello Sir/Madam: I sent my CV to you. Please help Check. Thanks Dear.

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  Ok, Thanks. We will check and preview your data.

 • Farith

  2020-11-11 21:37:14


  For Stock Admin need experience or not b?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  Yes, of course. At least 1-2 year's experience related

 • រចនា

  2020-11-09 20:56:29


  ក្រុមហ៊ុនគាត់ជ្រើសរើសតែមួយមុខតំណែងហ្នឹងទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី
  ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មានជ្រើសរើសច្រើនមុខដំណែងបង សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមផ្សេងៗទៀត


រូបភាពពិព័រណ៍