ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ហ្គោលហ្វាយនេនសលគ្លប៊ល អ៊ិនវេសម៉ិន
Gold Financial Global Investment Co., Ltd មេហ្គាធិចគ្រុបលីមីតធីតបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងល្អនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដោយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំលេងមុនពេលមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០០១ និងមានសាខានៅប្រទេសកម្ពុជា ចិន ហុងកុង និងវៀតណាម។ ក្នុងនោះផងដែរមានក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិជាង ២០ ឆ្នាំក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់លើការវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 31

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 18 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន


រូបភាពពិព័រណ៍