ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អុីហ្សុីខម

ក្រុមហ៊ុន EZECOM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើតម្រូវការទីផ្សារសេវាអុីនធឺណិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងតាមលំនៅដ្ឋាន ដែលបាននឹងកំពុងរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ក្រុមហ៊ុន EZECOM បានក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអុីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងដែលទូលំទូលាយនិងនាំមុខគេមួយ។ បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM គឺដើម្បី “ក្លាយជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយល្អជាងគេខាងសេវាទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតថ្មី និងការបន្តកែលម្អខ្លួនព្រមទាំងជួយលើកស្ទួយដល់សង្គម”។ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 36

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 63 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Seav sokkeang

  2020-11-18 07:41:01


  មានរើសនៅខេត្តកំពង់ធំអត់បង


 • Srun Sophany

  2020-11-17 07:56:01


  Sorry b about senior account -FA dateline when b


 • រ៉េស ហ្វានីតា

  2020-11-13 05:31:32


  អាស្រ័យបងឥស្លាមធ្វើបានអត់បង(សុំទោសណាបងដែលប្អូនសួរចឹង)

  – អុីហ្សុីខម
  សួស្តីប្អូន! ប្អូនអាចដាក់ពាក្យបាន ចំពោះសាសនា ក្រុមហ៊ុនមិនបានកំណត់នោះទេ។


រូបភាពពិព័រណ៍