ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
កូកា-កូឡាមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស យើងកំពុង អនុវត្តគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីបើកសក្តានុពលបុគ្គលិក ទៅតាមសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មាន និងជ្រោមជ្រែងឲ្យសម្រេច ឧត្តមភាពខ្ពស់បំផុត ។ រៀងរាល់ឆ្នាំ យើងបន្តវិនិយោគ លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ចំណាយជាង ១០% នៃប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ ផ្តល់ឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារ មុនចូលកាន់តំណែងថ្មី បង្កើតបរិយាកាសការងារល្អ ជាមួយការិយាល័យស្តង់ដារពិភពលោក ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 75

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 9 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • kkkk

  2021-06-22 16:51:56


  sursdey


 • សួន កុសល

  2021-03-23 19:54:41


  Hello Sir/Madam, Do you have Assistant Lab position?


 • អៀង សុជា

  2020-11-27 06:44:08


  សួស្តីបងចង់សួរបងថាពេលខ្ញុំបំពេញឈ្មោះបំពេញអីហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ជ


 • ធិ​ ភិរម្យ​

  2020-11-18 15:58:59


  Are you looking for production staff! Or operator production ? Thanks


 • Meas Sereyvuth

  2020-11-17 09:46:53


  I already I apply for National Account Manager, please review my CV.

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Dear Sereyvuth, Thank for your interested in coke position. If you have passed shortlist, our HR team will contact your shortly.

 • Kro sari

  2020-11-17 09:45:54


  Hi bong do you have sales rep based in Pailin?

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Dear Sari, Now we are looking for Sales Representative based in Pailin. Please drop your cv here or apply to email: hrd@coca-cola.com.kh

 • Lay Thida

  2020-11-17 08:58:36


  តើក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសផ្នែកលក់នៅខេត្តប៉ៃលិនដែរទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  សួរស្តីបង ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កុំពុងត្រូវការជ្រើសរើសផ្នែកលក់ប្រចាំខេត្ត បៃលិន ។ បើប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ Email: hrd@coca-cola.com.kh

 • Keo Nimol

  2020-11-17 08:49:36


  Do you have Mechatronic engineer job opportunity

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Dear Nimol, Thank for your interested in Coca-Cola vacant. Currently we don't open for this position yet. If you interested please drop your cv to email: hrd@coca-cola.com.kh

 • Meas sreyneth

  2020-11-16 02:52:18


  I would like to apply for production staff

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Dear Sreyneth, Thank for your interested, please drop your CV via email: hrd@coca-cola.com.kh

 • Meas sreyneth

  2020-11-16 02:52:15


  I would like to apply for production staff

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Thank you for interested, Please apply your updated Resume to Email: hrd@coca-cola.com.kh

 • មាន ដាវីន

  2020-11-15 06:07:49


  សួរស្តីបងខ្ញុំបានផ្ញើរCvទៅរួចហើយតើខាងបងទទួលបានឬទេ?

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  អរគុណអូន ខាងក្រុមការងារបងបានទទួលហើយ​ ប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីអំពីការងារ អាចសាកសួរក្រុមការងារយើងបាន ឬចូលទៅតាមដាន Facebook: Cambodia Beverage Company ដើម្បីទទួលបានព៌តមានអំពីការងារទាន់ពេល

 • Sorry theary

  2020-11-14 09:23:51


  When coca cola have QA internship

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Now we do not open for Intern opportunity yet, please follow our Facebook page Cambodia Beverage Company for detail job opportunity

 • Kon Vuthy

  2020-11-14 09:22:57


  Do you have QC job opportunity

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Currently we do not open for QC opportunity yet, please follow our Facebook page Cambodia Beverage Company for detail job opportunity

 • នាគ សុពា

  2020-11-14 08:35:50


  ខាងប្អូនដាក់ ពាក្យធ្វើការហើយ ៗ

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  អរគុណ ខាងក្រុមការងារនឺងទាក់ទងទៅប្រសិនបើប្អូនជាប់សម្រាប់ការជ្រើសរើសជុំទី១

 • Ek virya

  2020-11-14 07:35:09


  Can you tell me about TUk Tuk drivers ,time working , how many days a week, and what I must have for you.

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  For Tuk Tuk Driver position: Working Day: Mon to Sart From: 8AM to 5PM Candidate must have driving Licence

 • Horn Chamroeurn

  2020-11-14 03:53:22


  hello!

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  សួស្តីពី ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា! បើមានចម្ងល់អ្វីអំពីការងារ អាចសាកសួរក្រុមការងារយើងបាន ឬចូលទៅតាមដាន Facebook: Cambodia Beverage Company​ ដើម្បីទទួលបានព៌តមានអំពីការងារទាន់ពេល

 • Horn Chamroeurn

  2020-11-14 03:53:22


  hello!

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  សួស្តីពី ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា! បើមានចម្ងល់អ្វីអំពីការងារ អាចសាកសួរក្រុមការងារយើងបាន ឬចូលទៅតាមដាន Facebook: Cambodia Beverage Company​ ដើម្បីទទួលបានព៌តមានអំពីការងារទាន់ពេល

 • ងឹម សំណាង

  2020-11-14 02:47:16


  សួស្តីបាទ, តើក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសផ្នែកលក់នៅខេត្តប៉ៃលិន មានតម្រូវការអ្វីខ្លះ? និងខ្ញុំអាចដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់តួនាទីមួយនេះបានទេ? អគុណ

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ និងអត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែសមរម្យ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីការលក់ ប្រាក់ធ្វើដំណើរ ប្រាក់ថ្លៃកាត ប្រាក់អតីតភាពការងារ ប្រាក់លើកខែទី១៣ ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

 • ងឹម សំណាង

  2020-11-14 02:06:51


  សួស្តីបាទ, តើក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសផ្នែកលក់នៅខេត្តប៉ៃលិន មានតម្រូវការអ្វីខ្លះ? និងខ្ញុំអាចដឹងបីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់តួនាទីមួយនេះបានទេ? អគុណ

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ និងអត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែសមរម្យ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីការលក់ ប្រាក់ធ្វើដំណើរ ប្រាក់ថ្លៃកាត ប្រាក់អតីតភាពការងារ ប្រាក់លើកខែទី១៣ ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

 • ឃឿន សីហា

  2020-11-13 09:16:42


  មាននៅបាត់ដំបងអត់

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  បច្ចុប្បន្ន​ ក្រុមហ៊ុន​ កូកា-កូឡា​ នៅមិនទាន់មានឱកាសការងារនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅឡើយទេ បងអាចតាមដាន Facebook: Cambodia Beverage Company ដើម្បីទទួលបានព៌តមានទាន់ពេល

 • ហ៊ាន ហុក

  2020-11-12 02:03:49


  សួរស្តីបង តើខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវការរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែរទេ(មិនចេះភាសាអង់គ្លេស ចិន)?

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  សួស្តីប្អូន! បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា មានជ្រើសរើសបុគ្កលិកផ្នែកលក់ដែលអាចនិយាយភាសារចិនប្រចាំនៅក្នុងខេត្ត ព្រះសីហនុ តែប៉ុណ្ណោះ សួមតាមដាន Facebook: Cambodia Beverage Company

 • sam

  2020-11-12 00:33:56


  សួរស្តី

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Welcome to Coca-Cola How can we help you !

 • Rithy

  2020-11-11 20:52:29


  Hi Team

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Welcome to Coca-Cola How can we help you !

 • Ratana

  2020-11-11 20:48:41


  Hello Coca Cola

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Welcome to Coca-Cola How can we help you !

 • Khuoy Sokunthea

  2020-11-11 19:36:57


  Hello

  – ក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា
  Welcome to Coca-Cola How can we help you!


រូបភាពពិព័រណ៍