• [English Below]
    អាហាររូបករណ៍

អាហាររូបករណ៍ណាអូមីតាមី ត្រូវបានស្ថបនាឡើងដោយគ្រួសារតាមី ដើម្បីផ្តល់កេត្តិយសក្នុងការចង់ចាំ ណាអូមីតាមី ឡូរា តាមី ដែលបានទទួលមរណៈភាពនៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ២០១៣ នៅអាយុ២៣ឆ្នាំ ដើម្បីរក្សានូវជីវិតពោពេញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណារបស់ណាអូមី អាហារូបករណ៍ណាអូមីតាមីបានផ្តល់ឱកាសដល់និសិត្សមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនូវការរប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ហើយស្រលាញ់ចំពោះផ្នែកម្ហូបអាហារ និងចំពោះអ្នកណាដែលមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមានបំណងចង់សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារចាប់ផ្តើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជា(ACAC) គឺជាស្ថាប័ន     បណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចមួយដែលផ្តល់ឱ្យនិស្សិតរបស់ខ្លួននូវកម្មសិក្សាជាមួយ            បរិញ្ញាប័ត្រ​រយៈពេល២ឆ្នាំផ្នែកសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបអាហារ ដែលផ្តល់កម្មសិក្សាផ្នែកអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបរទេស ដែលផ្តល់រូបមន្តល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីពបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានិស្សិតនឹងទទួលបានទស្សនវិជ្ជាជំនាញធ្វើម្ហូបនិងនិន្នាការទំនើបព្រមទាំងទទួលបាននូវការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីម្ហូបឆ្ងាញ់ៗដ៏មានឱជាតិរសជុំវិញពិភពលោក។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមានគោលបំណងបំពាក់ឱ្យនិស្សិតជាមួយជំនាញនិងចំណេះដឹងសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី ២១ នូវជំនាញចំណេះដឹង។ 

ការសិក្សាដោយអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាមួយនឹងមេរៀនតាមអនឡាញ(អ៊ីនធឺណេត)

អនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតគ្រប់រូបធ្វើការជាលក្ខណៈឯករាជ្យ និងជាក្រុមក្រោមការបង្រៀននិងណែនាំដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រូជំនាញលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ។

វិទ្យាសា្ថនម្ហូបអាហារកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពាក់សម្ភារបរិក្ខាររបស់យើងទាំងក្នុងផ្ទះបាយនិងក្នុងថ្នាក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងទំនើបទាន់សម័យ។

Overview

Operational since 2017, the Academy of Culinary Arts Cambodia (ACAC) combines its 2-year culinary arts program with internships in internationally recognized hotels and restaurants in Cambodia and abroad, the perfect recipe for a successful and creative hospitality career! 

During your studies, you will develop an appreciation of culinary philosophies, skills, and modern trends, and gain your insight into the international gourmet world.

Our curriculum aims to equip students with 21st-century skills and knowledge. 
A hybrid learning of small-sized online lessons and practical classes on campus allows you to work both individually and as a part of a team under the expert guidance and personal attention of the Academy’s international chef instructors.

The ACAC blends the desired skills and competencies into a kitchen with the latest technology and trends. 

Three things that make the Academy of Culinary Arts Cambodia stand out

  • Through its affiliation with the Swiss Hotel Management School Lucerne (SHL) the Academy ensures that Swiss standards for culinary and hospitality education are followed. The diploma gained by successfully graduated students is acknowledged by SHL.
  • The Academy’s curriculum is accredited by the ASEAN Secretariat through the Cambodian Ministry of Tourism. The Academy’s diploma is recognized throughout all member states of ASEAN and allows graduated students to seek employment opportunities abroad.
  • The Academy’s strong alliances with the leaders of established hotels and restaurants provide students with unparalleled opportunities for internships, on-the-job training, and guaranteed job placements upon graduation.

Vision & Mission

Motivated by our vision and mission as the leading premier culinary training institution in Cambodia, we commit to delivering the best culinary training in terms of excellence, practice, and professionalism that reflects the contemporary culinary industry and current trends.

Scholarships

The Naomi Tami Memorial Scholarship was established by the Tami family to honor the memory of Naomi Laura Tami who passed away on May 7, 2013, at the early age of 23. In keeping with Naomi’s love of life and passion, the Naomi Tami Scholarship provides the opportunity for a limited number of students who demonstrate a commitment to excellence and love of culinary arts, who would not otherwise have the opportunity due to financial constraints, to study tuition-paid at the Academy of Culinary Arts Cambodia.

Scholarship Details:

  • There are a limited number of scholarships available
  • Scholarship winners are determined by the Scholarship Committee
  • Benefactors: The Naomi Tami Memorial Fund through Shift360

Learn more about the Naomi Tami Memorial Scholarship: www.shift360.ch/en/naomi-tami-scholarship/
 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (0)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0