វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ មានទីតាំងនៅភូមិពូធឿង ឃុំបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់សេដកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (782)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0