វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តព្រះសីហនុ មានទីតាំងសិ្ថតនៅក្រុមទី១៥ ភូមិ២ សង្កាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ។ វិទ្យាស្ថានជាគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលទទួលការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតវិញ្ញាបនបត្រ ៤ខែ កម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១ ២ ៣ កម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស/ឯកទេស ឬបរិញ្ញាបត្ររង និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា/វិស្វករ។ ការចុះឈ្មោះចូលររៀនអាហារូបករណ៍ និងបង់ថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ 

 • ការសិក្សាមានពីររូបភាព 
 1. ការរៀនក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់
 2. ការរៀនតាមរយៈចម្ងាយ ឬអនឡាញ (Online)
 •  
 • របៀបនៃការចុះឈ្មោះតាម Online៖
 1. ថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត ១ច្បាប់
 2. សៀវភៅគ្រួសារ ១ច្បាប់
 3. សញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី៩ ឬទី១២ ចំនួន ១ច្បាប់
 4. រូបថត ៤x៦ ថតចំពីមុខ ១ សន្លឹក
 5. សរសេរបញ្ជាក់ជំនាញ និងកម្រិតសិក្សាអោយបានច្បាស់
 6. ថតឯកសារខាងលើម្តងមួយៗសន្លឹក រួចផ្ញើមកកាន់ telegram (098 547 327) លោកគ្រូ មួន សុភាព ឬfacebook:Muon Sopheap ជាការស្រេច
 •  
 • ជំនាញជ្រើសរើស៖
 1. អគ្គិសនី
 2. សំណង់ស៊ីវិល
 3. ជួសជុលរថយន្ត
 4. ព័ត៌មានវិទ្យា
 5. គណនេយ្យ
 6. សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍
 7. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 8. សេវាកម្មកុំព្យូទ័រ
 • ម៉ោងសិក្សា៖ 
 1. វគ្គថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ (7:30-11:30am)
 2. វគ្គថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ (2:00-5:00pm)
 3. វគ្គថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ (5:30-8:30pm)
 4. វគ្គថ្ងៃសៅរ៍(2:00-5:00pm) ថ្ងៃអាទិត្យ (8:00-11:00am)

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (490)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 1