សណ្ឋាគារសុខាល័យអង្គររីហ្សត និងស្ប៉ាគឺមានសួនច្បារធំទូលាយយ៉ាងស្រស់ត្រកាលដែលអមមកជាមួយស្រះទឹកនៅជុំវិញផ្ទះវីឡាចំនួន៤១ ខ្នងដែលមានចំនួន១៥១ បន្ទប់នៅក្នុងភូមិបុរាណខ្មែរជាមួយគ្នានេះដែរយេីងមានសណ្ឋាគារសុខាល័យអង្គរ អូតែលដែលមានចំនួន ៦៧បន្ទប់ផ្សេងទៀត, វាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគារហ្រ្គេនសុខាល័យ ដែលជាអាគារថ្មី មានបន្ទប់ភ្ញៀវរហូតដល់ ២៦១ ត្រូវបានតុបតែងយ៉ាងល្អ ជាមួយនឹងការរចនាបែបខ្មែរសម័យទំនេីបជាលក្ខណះសណ្ឋាគារលំដាប់ ផ្កាយ៥។ សុខាល័យ អីន គឺជាសណ្ឋាគារផ្កាយ៣ ដែលមានចំនួន ៤៤ បន្ទប់។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (7)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 7