ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក
ធនាគារ KDSB គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card Co., Ltd និងធនាគារIndochina Bank។ ក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន KB Financial Group។ ធនាគារ Indochina Bank ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការផ្ដល់ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត(Auto Finance) នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។ ដូចេ្នះហើយទើបធនាគារ KDSB អាចផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាង់ឆាប់រហ័សនិងមានភាពបត់បែនស្របតាមទីផ្សារឥណទានរបល់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសង្គមហរិញ្ញវត្ថុដ៍ល្អប្រសើរមួយ។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 65

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 46 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • អៀង សុជា

  2020-11-27 06:50:48


  សុំសួរបងថាតើមានផាតថាមទេបង


 • សួង ពេជ្រ

  2020-11-14 09:05:37


  ប្រសិនខ្ញុំក្នុងការសម្ភាសន៍ខ្ញុំអាចបម្រើការងារនៅភ្នំពេញ​និងខេត្តកណ្តាលបាន

  – ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក
  ចាស អរគុណបង នៅពេលនេះធនាគារ យើងខ្ងុំមានសាខានៅតែរាជធានីភ្នំពេញទេ។

 • សួង ពេជ្រ

  2020-11-14 09:03:16


  តើទីតាំងបម្រើការងារនៅទីណាដែរ?

  – ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក
  ចាសបង​​​ ទាំងពីរទីតាំងរបស់ធនាគារយើង គឺមាននៅបឹងកេងកង​១ នឹងសាខាសែនសុខ។

 • Waddhanak

  2020-11-14 06:17:33


  Greeting Bong, May I know more about the Job Requirements of Marketing and CSR Officer. Appreciate the answer and thanks in advance.

  – ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក
  Hello Sir/Madam. The requirement for this post are: Have some experiences of Marketing Communication, media, or the public relation, holding bachelor degree of marketing or media. Thanks you


រូបភាពពិព័រណ៍