ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារ ស្ថាបនា
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជាសាជីវកម្ម ម៉ារ៉ូហាន់ របស់ជប៉ុន​ដែល​បាន​​បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដោយលោក បណ្ឌិត Han Chang-Woo ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ហើយបច្ចុប្បន្នគឺ​ជាក្រុមហ៊ុន​ពហុ​កំសាន្ត​ឈានមុខគេក្នុង​​ប្រទេស​ជប៉ុន។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 73

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 340 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • ពេជ្រ រចនា

  2020-11-18 00:28:48


  បងសាខានៅផ្សារបត់រការខេត្តតាកែវមានត្រូវការមន្ត្រីឥណទានទៀតទេបង


 • ដូត ប៉ូ

  2020-11-16 04:06:11


  ទីតាំងនៅណាដែរបង


 • អុី សំណាង

  2020-11-16 02:39:55


  Good morning Madam/Sir, I applied my CV for position in your company. Please kindly check out that. I hope that you will choose me for this position.Thank you.


 • Thoeun Buncheng

  2020-11-15 03:34:04


  Do you have internship from 12pm to the evening?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  Sorry bro, we have only full time internship

 • Dy Vanntha

  2020-11-15 03:28:42


  អគុណបងហៀក


 • Dy Vanntha

  2020-11-15 02:59:13


  សួស្ដី មានត្រូវការផ្នែក HR Trainee ទេ?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  អត់ទាន់មានទេប្អូន តែអាចដាក់CVសិនបាន

 • សុទ្ធ ធារ៉ា

  2020-11-15 02:36:19


  សួរស្តីបង, តើខាងធនាគារបង បច្ចុប្បន្នមានជ្រើសរើសមុខងារ Teller ដែរឬទេ? Thanks

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  ប្អូនអាចផ្ញើរCVមកសិនមក ខាងបងនិងទំនាក់ទំនងតាមក្រោយ

 • ម៉ុងហ៊ួ ស្រីកយ

  2020-11-14 02:40:25


  ខ្ញុំផ្ញើរតាមម៊ែលដែលតែអត់ដែលឃើញខាងបងទាក់ទងមកសោះ?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  អាចដាក់CVម្តងទៀតមកប្អូន

 • Rottha Monyneath

  2020-11-13 08:42:07


  Do you have any internship in Siemreap branch?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  ខាងមានតើនៅខាងសៀមរាប អាចដាក់CVមកខាងបងនិងទាក់ទងទៅ

 • Rottha Monyneath

  2020-11-13 08:42:06


  Do you have any internship in Siemreap branch?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  ខាងមានតើនៅខាងសៀមរាប អាចដាក់CVមកខាងបងនិងទាក់ទងទៅ

 • Noy Vanet

  2020-11-12 02:13:50


  ATM CIM VMតម្រញវអោយចេះអ្វីខ្លះ

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  ប្អូនអាចដាក់CVសិនមក រួចខាងបងនិងទាក់ទងទៅម្តងទៀត។ សម្រាប់ពត័មានបន្ថែមអាចចូលទៅមើលក្នុង www.sathapana.com.kh

 • ឆេង សៀវមីុ

  2020-11-11 23:12:02


  IT internship តម្រូវឣោយចេះឣ្វើខ្លះ

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  អាចជានិស្សិតកំពុងរៀនឆ្នាំទី២ រឺ ទី៣

 • Thoeun Buncheng

  2020-11-11 07:00:57


  Do you have part time internship?

  – ធនាគារ ស្ថាបនា
  We need only full time for Internship.


រូបភាពពិព័រណ៍