ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្តសម្ព័ន្ធរបស់ AFS Corporation Co., Ltd, ទស្សន​វិស័យ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​របស់​យើងខ្ញុំ គឺ​ការ​ជំរុញ​ការ​រស់នៅ​របស់​អតិថិជន​ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាពស៊ីវីល័យ និង​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​បុគ្គល​គ្រប់រូប​អាច​ចាប់​យក​ឱកាស​អនាគត​កាន់តែ​ច្រើន​តាមរយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​ឥណទាន​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។​ គោលការណ៍​មូលដ្ឋាន​របស់​យើងខ្ញុំ​គឺ​ការ​ផ្តោតលើ​អតិថិជន​ជា​សំខាន់ ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សម្រប​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​របស់​អតិថិជន ការ​ទទួល​បាន​នូវ​ទំនុក​ចិត្ត និង​ខិតខំ​ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​ការ​រំពឹងទុក​របស់​សហគមន៍ និង​ការ​រក្សា​នូវ​វប្បធម៌​ជំរុញ​ដល់​ការ​រីកចម្រើន​របស់​បុគ្គលិក។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 135

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 72 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Kheang Limne

  2020-11-24 02:18:39


  សួស្តីបងមានបទពិសោធន៍ខាងបេឡា8ខែ ហើយ តែចង់សួរថាខាងបងតម្រូវការភាសាខ្លាំងអត់?


 • Ben sreyroth

  2020-11-23 15:25:22


  Do you have call centre position?


 • សុីវ​ សុផាន់

  2020-11-23 14:42:07


  តើខាងបងត្រូវការកំរិត វប្បធម៌​ត្រឹមថ្នាក់ទីប៉ុន្នាន់បង ?


 • Seav sokkeang

  2020-11-18 07:35:48


  មានរើសនៅខេត្តកំពង់ធំអត់បង


 • ណាគ្រី សូនី

  2020-11-16 15:08:51


  សួស្តីបង ខ្ញុំផ្ញើរCVរួចរាល់ហើយ! Please check


 • ស៊ាម ស្រីនុត

  2020-11-15 13:52:50


  តើខាងបងត្រូវការបុរសឬនារីបង ហើយនៅតាមខេត្តឬភ្នំពេញបង?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  យើងជ្រើសរើសទាំងពីភេទបង។ សម្រាប់ទីតាំងយើងមានទាំងនៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តារខេត្ត។ តើបងមានពេញចិត្តលើមុខតំណែងណាដែល?

 • ស ស្រីនិត

  2020-11-15 03:28:29


  អធ្យាស្រ័យបង តើខាងផ្នែកបេឡាករ នៅខេត្តសៀមរាបមានរើសអត់?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  រេីសបង។ បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានបើសិនបងពេញចិត្តលើមុខតំណែងនេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើរ CV មកខាងយើងខ្ញំុ។

 • Mov Socheat

  2020-11-14 15:36:08


  ផ្នែកលក់រើសអត់បង។

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  រេីសបង។ បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានបើសិនបងពេញចិត្តលើមុខតំណែងនេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើរ CV មកខាងយើងខ្ញំុ។

 • Pheng Dymong

  2020-11-14 12:13:28


  សួស្តីបងតើមានជ្រើសរើសនៅបាត់ដំបងទេ បើមានផ្នែកអ្វីដែរបង.?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្តីបង សូមឣរគុណចំពោះចំណាប់ឣារម្មណ៍ និងការដាក់ពាក្យការងារជាមួយធនាគារឯកទេសអ៊ីឣន។ សម្រាប់សាខាខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវការជ្រេីសរេីសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ មន្រ្តីប្រមូលឥណទាន។​​ សូមអរគុណ។

 • Noy Nale

  2020-11-14 11:50:51


  សម្រាប់ផ្នែកបេឡាធិការ តើជ្រើសរើសតែនារីមែនទេ?​ ហើយអ្នកអត់បទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបានទេ?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានបើសិនបងពេញចិត្តលើមុខតំណែងនេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើរ CV មកខាងយើងខ្ញំុ។

 • ជិន វិច្ឆិរ៉ា

  2020-11-14 09:31:34


  I have submitted my CV for the post of Recruitment Officer. Please check thanks

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  Dear Mr/Ms Vichra, Our Team have received your application and thanks for your interested in AEON Specialized Bank. Warm Regards, HR Team

 • Kong Sreyleak

  2020-11-14 09:28:18


  បងសូមជួយពិនិត្យមើល CV របស់ប្អូនដែលបានផ្ញើរទៅផង។អរគុណច្រើនបង។

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្តីបង សូមឣរគុណចំពោះចំណាប់ឣារម្មណ៍ និងការដាក់ពាក្យការងារជាមួយធនាគារឯកទេសអ៊ីឣន។

 • សួង ពេជ្រ

  2020-11-14 09:08:56


  តើខ្ញុំអាចស្នើសុំតួនាទីជាប្រធានឬអនុប្រធានសាខាបានទេ?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានបើសិនបងពេញចិត្តលើមុខតំណែងនេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើរ CV មកខាងយើងខ្ញំុ។

 • អុំរ៉ូហ្សុីដា

  2020-11-14 07:39:23


  ទីតាំងនៅណាដែរបង

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សម្រាប់ទីតាំងយើងមាននៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តារខេត្ត។ តើបងមានពេញចិត្តលើមុខតំណែងណាដែល?

 • Koch Navy

  2020-11-14 04:16:12


  I want to apply your work

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  Yes, you can. Please submit your CV to a position that you are interested in.

 • មុនីរ័ត្ន

  2020-11-14 02:37:06


  ដាក់ពាក្យហើយតើខ្ញុំអាចដឹងលទ្ធផលពេលណាបង?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រោយពេលចប់ពិព័រណ៍ការងារក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅបង។ ចំពោះលទ្ធផលគឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។

 • ចាន់ សុកញ្ញា

  2020-11-13 13:58:23


  បេឡាធិការមិនមានបទ ពិសោធន៍ដាក់បានអត់បង

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  អាចដាក់ពាក្យបានណាបើបងមានចំណាប់ឣារម្មណ៍មកកាន់មុខតំណែងនេះ។

 • ស្រីនីមឆុន

  2020-11-13 10:18:38


  បេឡាធិការអត់មានបទពិសោធ៍ ដាក់បានឫអត់បង?

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  អាចដាក់ពាក្យបានណាបើបងមានចំណាប់ឣារម្មណ៍មកកាន់មុខតំណែងនេះ។

 • សុជាតា គង់

  2020-11-13 07:28:50


  សម្រាប់​អ្នក​ដែល​គ្មាន​បទ​ពិសោធន៍ តើ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន​ទេ?​

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  អាចដាក់ពាក្យបានណាបង។

 • Srey Neath

  2020-11-13 06:38:55


  Yes I want to apply work

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  Please submit your CV to us in the event.

 • ហែម ហ៊ិន

  2020-11-13 04:59:15


  ចង់មំរើកាងារនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

  – ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្តីបង សូមឣរគុណចំពោះចំណាប់ឣារម្មណ៍មកកាន់ធនាគារឯកទេសអ៊ីឣន។ បង​អាចដាក់ពាក្យការងារជាមួយយើងបានទៅតាមមុខតំណែងដែលបងពេញចិត្ត។


រូបភាពពិព័រណ៍