ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា

Goodhill (Cambodia) LTD. (ហ្គូដហៀល)គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រទេសចិន។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងជាអ្នកចែកចាយផ្តាច់មុខនូវម៉ាកអន្តរជាតិជាច្រើនពីដៃគូអាជីវកម្មរួមមាន Procter និង Gamble, Perfetti Van Melle, Fonterra, Philips Lighting, Hager, Castrol, Ricoh, Pilot, Staedtler និង Asia Pulp និងក្រដាស។​ 

ដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ សូមផ្ញើCV មកកាន់​ Email: recruitment@goodhill.com.kh

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ 011 555 937 / 069 705 688


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 50

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 66 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • លឹម ឡៃហេង

  2020-12-09 16:22:48


  សាខា សៀមរាប នៅរើសតាកុងឡាន 1តោនកន្លះអត់ បងក្រុមហ៊ុន


 • Korng lyda

  2020-11-26 14:11:37


  កំពង់ចាមមានរើសទេបង

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  នៅកំពង់ចាមយើងមានរើសផ្នែកលក់

 • Chab Theara

  2020-11-17 06:49:52


  Hello b . I can apply a in sihanouk vill

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  For sure! Please kindly drop your CV here or send your CV to recruitment@goodhill.com.kh Thank you!

 • Pheng Dymong

  2020-11-14 11:52:44


  សួស្តីបងតើនៅបាត់ដំបងមានជ្រើសរើសទេ បើមានផ្នែកអ្វីដែរ.?

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  នៅបាត់ដំបងពួកយើងមិនទាន់មានទេ ប៉ុន្តែអាចដាក់ពាក្យបាន នៅពេលយើងមាននៅបាត់ដំបង ពួកយើងនឹងទាក់ទងទៅ! អរគុណ!

 • hong chandara

  2020-11-14 10:17:00


  Hello sir/madam

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Hello Dara! How can we help you?

 • ងឹមប៉ាលិ

  2020-11-14 09:53:47


  ស្ួស្តីបង តើផ្នែកលក់ ខាងក្នុងរឺ ខាងក្រៅបង?

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  យើងមានខាងក្រៅ អាចសាកល្បងបានបើមានចំណាប់អារម្មណ៍

 • Ourn Channak

  2020-11-14 05:40:00


  I interest ASM, but not available.

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  you may apply your CV first, we will contact you if there is any opportunity in the future.

 • Ourn Channak

  2020-11-14 05:37:14


  I interest post of ASM, but available.

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Please apply your CV to recruitment@goodhill.com.kh

 • Seng borin

  2020-11-14 05:26:41


  I'm interested in warehouse but I have no experience.

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  អាចសាកល្បងដាក់ពាក្យបាន

 • Hak Cherak vothna

  2020-11-14 03:35:34


  May I ask you about work condition

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Hello! We work from Monday to Saturday (Half-day) with 8h per day.

 • Sayon Hem

  2020-11-14 03:26:47


  Already applied and hope to hear from you soon since I am very interested in your Company and working for a global brands. Thanks!

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Thanks for applying! Our team will contact you soon!

 • Sayon Hem

  2020-11-13 10:36:10


  I am interested in Project Sales Manager.

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Please kindly submit your CV. Thanks

 • Ho Davy

  2020-11-13 10:28:25


  Hello!

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Hello!

 • Sayon Hem

  2020-11-13 10:27:36


  May I ask you some questions regarding the new job opportunity at your Company?

  – សហគ្រាស ហ្គូដហៀល កម្ពុជា
  Of course!


រូបភាពពិព័រណ៍