ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៊ិនវេសម៉ិន
ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៊ិនវេសម៉ិន គឺជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលនិងសាជីវកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។ យើងប្រឹងប្រែងដើម្បីក្លាយជាអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតដោយស្មោះត្រង់ចំពោះអត្ថប្រយោជន៏ ដល់អតិថិជនរបស់យើងនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 40

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 125 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • ជឹម សំណាង

  2020-11-20 16:52:43


  ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងមកយេីងមែនបេីសិនជាយេីងជាប់


 • ផល្លេក

  2020-11-15 02:36:55


  តើមុខតំណែងផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនមានកំណត់អាយុបេក្ខជនក្នុងការដាក់ពាក្យដែរឬទេ?

  – ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៊ិនវេសម៉ិន
  សួស្តីអូនយើងកំណត់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំ


រូបភាពពិព័រណ៍