ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
ក្រោយឆ្នាំ១៩៩៣ វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង មានរោងចក្រកាន់តែច្រើនបានបើកជាបន្តបន្ទាប់ និងបានបង្កើតនូវឱកាសការងាររាប់សែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសស្ត្រីដែលមកពីតាមបណ្តាខេត្តនិងជនបទនានា ដែលពុំសូវបានទទួលការសិក្សា។ ការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះតម្រូវអោយមានការបង្កើតឡើងនូវសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា (GMAC) ដែលមានតួរនាទីជាអ្នកតំណាងអោយវិស័យ និងអនុវត្តការងារទាំងឡាយសំដៅលើកកំពស់វិស័យនេះអោយមានកំណើននិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាព។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 19

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 300 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Khuon dany

  2020-11-15 03:22:52


  Dear Mr/Madam, could you please tell me about the job describtion and job requirement of production clerk please

  – សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
  Can you please make direct call to the contact number on the job announcements?.

 • ហេង​ ណុច

  2020-11-15 03:11:37


  សូមទីតាំងបង?

  – សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
  សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងក្រុមហ៊ុនតាមរយះលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើប័ណ្ណប្រកាស។

 • យូ​ ដាលីស​

  2020-11-14 06:54:35


  សួស្ដី​បង​! សូម​បង​ជួយ​ពន្យល់​ពី​ផ្នែក​ Production បង​។

  – សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
  ចូរប្អូនបញ្ជាក់សំនួរប្អូនអោយបានច្បាស់។ តើប្អូនចង់បម្រើការខាង Production ឬប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពី Production នៅក្នុងរោងចក្រ?

 • ពៅ សាឡាង

  2020-11-13 04:38:43


  សូមខាងក្រុមហ៊ុន ដាក់ទីតាំង ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ?

  – សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
  សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងក្រុមហ៊ុនតាមរយះលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើប័ណ្ណប្រកាស។


រូបភាពពិព័រណ៍