ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទស្សនវិស័យសង្គម និងទិសដៅអាជីវកម្មដែលផ្តល់ឲ្យសហគ្រិន និងក្រុមគ្រួសារដែលស្ថិតនៅកម្រិតមូលដ្ឋានពីរ៉ាមីតនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនូវឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ និងសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 89

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 471 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • Pall Sreysor

  2020-12-08 14:16:33


  ខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យបេឡាធិការ ឬ បេឡាហាត់ការ នៅខេត្ដព្រះវិហារ តេីនៅមានរេីសដែរទេ?

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារ​លោកគ្រូ​ នឹងទាក់ទង ក្នុង ពេលឆាប់ៗ

 • Seav sokkeang

  2020-11-16 14:15:42


  សួស្តីមានរើសនៅខេត្តកំពង់ធំអត់បង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh

 • ភ័ណ ស្រីចិន

  2020-11-16 09:24:41


  សួស្ដីបងខ្ញុំផ្ញើ cv ហើយ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារ យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅប្អូន សូមអរគុណ។

 • Mek Yea

  2020-11-15 13:10:42


  Name Mek Yea . Phone number 0977187741 . សាខា ខេត្តសៀមរាប . បុគ្គលិកហាត់ការ . អរគុណ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងនឹងទាក់ទង ទៅប្អូន​ អរគុណ!

 • ស៊ាន តូច

  2020-11-15 06:50:34


  សាខាស្រុកសូទ្រនិគមន៍ ប្អូន ផ្ញើCV រួចហើយ. 0965971167/0887195867

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ នឹងទាក់ទងទៅប្អូន អរគុណ!

 • យ៉ាន់ វាសនា

  2020-11-15 01:36:37


  ខាងព្រៃវែងស្រុកសុីធរកណ្តាលរើសអត់បង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  Phon phanvannak, [14.11.20 10:07] សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 08740027

 • ឆយ ណាក់

  2020-11-14 06:48:35


  I'm apply cv already

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ​ និងទាក់ទងទៅ សូមអរគុណ។

 • ឈួន អុីឡែន

  2020-11-14 06:39:48


  សាខាបាត់ដំបង ស្រុករតនមណ្ឌលរើសអត់បង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • ណាល់ ស្រីនិច

  2020-11-14 03:20:56


  ខ្ញុំបានapply cv រួចហើយបង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ នឹងទាក់ទងទៅ សូមអរគុណ​។

 • កើត សំរេច

  2020-11-14 02:04:44


  ខ្ញុំបាន apply ហើយបង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារ លោកគ្រូនឹង ទាក់ទងទៅប្អូន សូមអរគុណ​។

 • ឃិន ច័ន្ទដា

  2020-11-14 01:59:29


  សាខាពួកខេត្តសៀមរាបរើសអត់បង?

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈលេខ​ 087400277/ 081 900 326 / 081 800 663 / 081600955 ឬតាម រយៈអ៊ីម៉ែល: recruitment@lolc.com.kh។ សូមអរគុណ!

 • ណាល់ ស្រីនិច

  2020-11-14 00:59:40


  មានរើសTellerនៅកំពង់ថ្មតេលោកគ្រូខេត្តកំពង់ធំ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈលេខ​ 087400277/ 081 900 326 / 081 800 663 / 081600955 ឬតាម រយៈអ៊ីម៉ែល: recruitment@lolc.com.kh។ សូមអរគុណ!

 • ណុប សុធីតា

  2020-11-13 15:03:12


  Teller មានរើសនៅបាត់ដំបងអត់បង?

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈលេខ​ 087400277/ 081 900 326 / 081 800 663 / 081600955 ឬតាម រយៈអ៊ីម៉ែល: recruitment@lolc.com.kh។ សូមអរគុណ!

 • vuth - theara

  2020-11-13 15:02:42


  I'm apply cv : Softeare Developers Internet

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនិងទាក់ទងទៅ​ សូមអរគុណ។

 • vuth - theara

  2020-11-13 14:59:29


  Softeare Developers Internet

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនបងចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • ខាំ វល័ក្ខ

  2020-11-13 13:44:50


  មានរើសTellerនៅកំពង់ថ្មតេលោកគ្រូខេត្តកំពង់ធំ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • អូក​ស​ុនាង

  2020-11-13 12:47:21


  សៀមរាប​នឹងស្រុកពួករេីសTellerអត់លោកគ្រូ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • គុជ ណាវី

  2020-11-13 10:06:38


  I'm apply CV already

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនិង ទាក់ទងទៅ​ សូមអរគុណ។

 • រស់ កែវពិសី

  2020-11-13 09:23:27


  Teacher teller internet ន្មានខែដែរលោកគ្រូ

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • ស្រីនីមឆុន

  2020-11-13 09:20:57


  ខ្ញុំបានapply cv ហើយបង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ និងទាក់ទងទៅ សូមអរគុណ។

 • ផល សុផុន

  2020-11-13 09:11:08


  នៅខាងសាខាបាត់ដំបងមានរើteller អត់បង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ

 • Hem Thida

  2020-11-13 09:10:20


  រេីសteller អត់បង

  – អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
  សួស្ដី! ប្រសិនប្អូនចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ប្អូនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:recruitment@lolc.com.kh រី Messenger។ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈលេខ 087400277/ 081 800 663 / 081 600 955។អរគុណ


រូបភាពពិព័រណ៍