ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម

ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ TCF បានបង្កើតឡើងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយជាសាខាមួយនៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ TCF ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយលោក YASUNARI KUNO ។ ម៉្យាងវិញទៀត TCF បានចូលរួមផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ យើងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញល្អបំផុត។ យើងផ្តល់ជូននូវការប្រកាសពន្ធ ការកត់ត្រារបាយការណ៍ហរិញ្ញវិត្ថុ ការប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម និងសេវាកម្មជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យតាមរយះលេខ៖ 017 379 343/ 078 943 939

ឬតាមរយះប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិច Email: tcfcambodiahr@gmail.com 


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 65

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 24 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • កប សុខរ៉ន់

  2020-12-22 04:13:58


  អ្នកហាត់ការ ផ្នែកពន្ធនៅទទួលទៀតអត់បង


 • កប សុខរ៉ន់

  2020-12-22 04:13:57


  អ្នកហាត់ការ ផ្នែកពន្ធនៅទទួលទៀតអត់បង


 • ណាគ្រី​សូនី

  2020-11-15 06:22:57


  Dear sir/madam, Have you seen my CV?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  Yes, I saw it. Thank you for apply and we will contact back to you soon

 • បេត​ ម៉ាលីណា

  2020-11-15 05:17:08


  បន្ទាប់ពីហាត់ការរួចអាចមានឱកាសជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធទេ?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  អាចក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធ លុះត្រាតែអ្នកហាត់ការងារមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ឬនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានតម្រូវការបុគ្គលិក
  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  ចាស​ អូន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការហាត់ការងារ​រយះពេល៣ខែ ប្រសិនបើប្អូនចង់បន្ដខាងក្រុមហ៊ុននៅតែស្វាគមន៍

 • កេត​ អូនតូច

  2020-11-15 03:07:55


  សួស្តីបងតើផុតកំណត់ថ្ងៃណាសម្រាប់កាដាក់ពាក្យ?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  សួស្ដី ចំពោះកម្មវិធីពិព៍រណ៍អនឡាញនេះនិងបញ្ជប់នៅថ្ងៃនេះ បុ៉ន្ដែបេក្ខជននៅតែអាចដាក់ពាក្យធ្វើការបានតាមរយះ Email: tcfcambodiahr@gmail.com

 • Tang Leanghong

  2020-11-14 11:36:59


  Dear sir/madam, Have you seen my CV?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  សួស្ដី ខាងខ្ញុំបានទទួកCVរួចហើយ អរគុណច្រើន

 • Kong Sreyleak

  2020-11-14 08:55:09


  បងសូមជួយពិនិត្យមើល CV របស់ប្អូនដែលបានផ្ញើរទៅផង។​​ អរគុណច្រើនបង។

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  អរគុណអូន ខាងបងនិងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅ

 • ស្រី ម៉ាលីន

  2020-11-14 06:36:08


  តើខ្ញុំអាចយកCvទៅដាក់ផ្ទាល់នៅកន្លែងណាដែរបង???

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  សួស្ដីអូន/បង ចំពោះ CV អាចយកមកដាក់ផ្ទាល់នៅអគារ KT Tower, ជាន់ទី៩ បន្ទប់ ៩០៤ និងអាចផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិច tcfcambodiahr@gmail.com ឬ inbox មកកាន់ FB page: Tokyo Consulting Firm

 • ស្រី ម៉ាលីន

  2020-11-14 06:36:07


  តើខ្ញុំអាចយកCvទៅដាក់ផ្ទាល់នៅកន្លែងណាដែរបង???

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  សួស្ដីអូន/បង ចំពោះ CV អាចយកមកដាក់ផ្ទាល់នៅអគារ KT Tower, ជាន់ទី៩ បន្ទប់ ៩០៤ និងអាចផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិច tcfcambodiahr@gmail.com ឬ inbox មកកាន់ FB page: Tokyo Consulting Firm

 • chingkuoy lee

  2020-11-14 04:22:26


  តើមានហាត់ការpart time ដែរឬទេ

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  មានតែពេញម៉ោងណាអូន ។​ ចូលម៉ោង 8:00-17:30 pm សម្រាក 1h 30mn

 • ប៉ន មុនីរ័ត្ន

  2020-11-14 02:47:29


  បងផ្នែកគណនេយ្យបើមិនទាន់រៀនចប់អាចដាក់បានទេ?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  ចាសអូន មិនទាន់រៀនចប់ក៏ងាចដាក់បានដែរ។ អាចដាក់ផ្នែកអ្នកហាត់ការងារ Internship Tax/Accounting

 • Hean Bunlong

  2020-11-13 16:09:03


  សុំបងជួយពិនិត្យមើលCV ដែលប្អូនផ្ញើរទៅបង។ អរគុណបងសម្រាប់ការជួយពិនិត្យ។

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  អរគុណអូន ខាងបងនិងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅ

 • chea thanak

  2020-11-12 01:53:37


  how can I apply?

  – តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម
  Please submit your CV


រូបភាពពិព័រណ៍