ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្លាហាន9
ក្លាហាន9 គឺជាគម្រោងបែបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះតាមរយះទូរទស្សន៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់យុវជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយះការផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងពីការងារ សុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញទន់ និងជំនាញជីវិត ក៏ដូចជាការចរចារជាមួយគ្រួសារ និងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ស្វែងរកពួកយើងតាមតំណខាងក្រោម៖ ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/klahan9cambodia យូធូប: https://www.youtube.com/klahan9cambodia

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 21

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 1 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

  • chingkuoy lee

    2020-11-14 04:28:43


    តើការស្រាវជ្រាវ ស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែរ?

    – ក្លាហាន9
    សួស្តី​ ចំពោះការស្រាវជ្រាវនេះ​ គឺយើងបញ្ឈប់ការជ្រើសរើសហើយ។ នាពេលខាងមុខ​ ប្រសិនជាយើងជ្រើសទៀត យើងនឹងដាក់ប្រកាសម្តងទៀត។​ អរគុណចំពោះសំណួរ។


រូបភាពពិព័រណ៍