សុំផ្ញើរពាក្យបម្រើការងារ( ​CV Cover letter) តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តស្ទឹងត្រែង តាមរយៈអាស្រយដ្ឋាន ភូមិស្រែពោធិ៍ សង្កាត់ ស្រៈឬស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 074 212277 / 010 746655 ឬតាមរយៈ Email: jc_steungtren@nea.gov.kh សូមអរគុណ!

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (1,163)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 46