នៅ​ DKSH  គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់ភាពសម្បូរបែបដល់ការរស់នៅ។ អស់រយៈពេលជាង ១៥០ ឆ្នាំមកហើយ ដែលយើងបាន និង កំពុងផ្តល់នូវភាពរីកចម្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅបណ្តាលប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោកទៅលើអង្គភាពអាជីវកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាព ផ្នែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ​វត្ថុធាតុដើម​​ និងផ្នែកគ្រឿងចក្រ ។​បច្ចុប្បន្ន DKSH មានទីតាំងអាជីវកម្មនៅក្នុង 36 ទីផ្សារ​ និង​មានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 32,450។​ នៅកម្ពុជា​ DKSH​ ​ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៥២ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មពង្រីកទីផ្សារឈានមុខគេមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។ យើងផ្តល់សេវាកម្មដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងតាមរយៈបណ្តាញ និងជំនាញដ៏ទូលំទូលាយ ក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីទីផ្សារនៅកម្ពុជាដ៏សុីជម្រៅ ជាមួយអ្នកជំនាញចំនួន ១ ៧០០ នាក់ ដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារថ្មីនិងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។​

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (38)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 25