មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោម         ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ និងស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងការងារ។ ផ្តល់សេវាសំខាន់ៗពីរគឺសេវាការងារនិងពត៌មានទីផ្សារការងារ។ មានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិគាប      សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឬនៅក្នុងបរិវេណរបស់វិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ(នៅជាប់និងរបងវត្តភ្នំជញ្ជាំង)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖ 

Tel: 016 326 655 / 054 210 277

Telegram: 016 326 655

E-mail: jc_banteaymeanchey@nea.gov.kh 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (119)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 23