ចាប់រង្វាន់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ២០២១

នេះជាការ Live ចាប់រង្វាន់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ២០២១

សិក្ខាសាលាផលិតភាព
វាគ្មិនកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៤ៈ០០​ - ១៤ៈ៣០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

លោកស្រី ស៊ី សុជាតា (Mrs. Sy Socheata)

នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យបុគ្គលិក ប្រចាំក្រុមហ៊ុន កូកា-កូឡា កម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា​ (Cambodia Beverage Company Ltd)

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៤ៈ៣០​ - ១៥ៈ០០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

កញ្ញា ថន សុភាព (Thorn Sopheap)

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហ្វឹកហ្វឺននៃធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB)

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៥ៈ០០​ - ១៥ៈ៣០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

លោក ហឿន ហុន្នី (Mr. Hoeun Honey)

នាយកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក (PRASAC MFI Plc.)

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៥ៈ៣០​ - ១៦ៈ០០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

លោក ស៊ុន ឈីន ( Mr. Sun Chhin)

នាយករងផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក នៃ អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក (RMA (CAMBODIA) PLC.)

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៦ៈ០០​ - ១៦ៈ៣០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

លោក នួន នារ៉ូត (Mr. Nuon Narot)

មន្រ្តីជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងគម្រោងធនធានមនុស្សនៃធនាគារស្ថាបនា (SATHAPANA BANK)

ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលរសៀល​ (១៦ៈ៣០​ - ១៧ៈ០០)

បទបង្ហាញស្តីពី ៖

ឱកាសការងារដែលកំពុងមានសក្កានុពលសម្រាប់យុវជន

Sharing session on Potential Job Opportunities for Youth

លោក ចាប សុភាព (Mr. Chab Sopheap)

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាលនៃមីនេបៀ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី (Minebea -Cambodia Co., Ltd.)

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ៖​ ពេលព្រឹក​ (៩ៈ០៥​ - ៩ៈ១០)

សុន្ទរកថាគន្លឹះស្តីពីការរក្សាផលិតភាពជាតិអំឡុងពេលកូវីដ ១៩

Keynote speech on Maintaining Productivity During Covid-19

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ​ សោភ័ន (H.E. Dr. Pich Sophoan)

រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​​ (៩ៈ០០​ - ៩ៈ០៥)

សុន្ទរកថាគន្លឹះ

Keynote speech

លោក John Cha (Mr. John Cha)

សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ GMAC

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​ (៩:១៥-៩:៣៥ )

វាគ្មិនទី១៖ 

ប្រធានបទ៖ 

ការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

 Safe Working during COVID19

 

លោក វេជ្ជបណ្ឌិត យី កន្និដ្ឋា(Dr​​.Yi Kannitha)

អនុប្រធាន នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​ (៩:៣៥​ ​ ០៩:៥៥)

វាគ្មិនទី២៖ 

ប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រងផលិតភាពសហគ្រាសក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩ 

Topic: Enterprise Productivity Management during COVID-19

 

 លោក ហ៊ឹម ផានិត  (Mr. Him Phanith )

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិ

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​ (០៩:៥៥-១០:១៥ )

វាគ្មិនទី៣៖ 

ប្រធានបទ៖ របៀបបង្កើនផលិតភាពតាមរយៈឧស្សាហកម្ម ៤.០ 

Topic: How Industrial 4.0 improves productivity

 

លោក លឹម សង្វារ (Mr. Lim Sangva )

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ArrowDot

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​ (១០:១៥-១០:៣៥ )

វាគ្មិនទី៤៖ 

ប្រធានបទ៖ ការគ្រប់គ្រងផលិតភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសផលិតកម្មក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

Topic: Managing Productivity and Enterprise Competitiveness during COVID-19

 

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា មហាឧបាសិកា កែវ មុំ  (LCT Oknha Moha Upasika Keo Mom )

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន LYLY Food Industry Co.,Ltd. និងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រី-កម្ពុជា (CWEA)

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលព្រឹក​ (១០:៣៥-១២:០០)

អ្នកសម្របសម្រួល

Moderator

លោក ឈាវ ណារ៉ាត (Mr. CHHEAV Narath)

នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ខេជេន (COGEN HR & Management Academy)

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលរសៀល (១៤:០០-១៤:២០)

វាគ្មិនទី១៖ 

ប្រធានបទ៖ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឡើងវិញ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមនៃកម្លាំងពលកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិ 

Topic: Re-Skilling & Up skilling the workforce during crisis Support

 

លោក Andrew Tey (Mr Andrew Tey)

នាយក CGTI

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលរសៀល (១៤:២០-១៤:៤០)

វាគ្មិនទី២៖ 

ប្រធានបទ៖ ឌីជីថលនីយកម្ម 

Topic: Digitization (Smart Factory)

 

លោក Namal Kanchana (Mr Namal Kanchana)

នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៃ SaaS, Zilingo Hong Kong

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលរសៀល (១៤:៤០-១៥:០០)

វាគ្មិនទី៣៖ 

ប្រធានបទ៖ ការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ៤.០ 

Topic: Cambodia Readiness Industry 4.0

 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឡេង ភីរម្យ (H.E. Dr. Leng Phirom )

នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលរសៀល (១៥:០០-១៥:២០)

វាគ្មិនទី៤៖ 

ប្រធានបទ៖ តើឧស្សាហកម្ម ៤.០ អាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីកូវីដ -១៩៖ ឱកាសសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឧស្សាហកម្ម និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ 

Topic: How Industry 4.0 can boost Cambodia’s economy after COVID-19: Opportunities for industrial upgrading and equitable development

 

លោក ឃិន ពិសី​(Mr Khin Pisey)

នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ និងប្រឹក្សា នព្វន្ត

ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖ពេលរសៀល(១៥:២០-១៦:៣០ )

អ្នកសម្របសម្រួល

Moderator

លោក ឃុន ចាន់ណារិទ្ធ(Mr KHUN Channarith )

ទីប្រឹក្សាអមក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងផ្តល់ប្រឹក្សានៅ អ.ក.ជ.ប.អ