សូមផ្ញើរពាក្យបម្រើការងារ(  CV Cover letter) តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ធំ តាមរយៈអាស្រយដ្ឋាន ភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 062 212277 / 016 836655 ឬតាមរយៈ Email: jc_Kampong thom@nea.gov.kh សូមអរគុណ!

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (92)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 6