១. សាវតា

ពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលដៅផ្ដល់នូវជម្រើសដែលមានភាពបត់បែនកាន់តែងាយស្រួល ព្រមទាំងបង្ការនូវសុវត្ថិភាព សុខភាព និងអនាម័យ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ស្របពេលដែលទីផ្សារការងារកម្ពុជាកំពុងមានសន្ទុះតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មឡើងវិញនៅតាមវិស័យមួយចំនួន ជាពិសេសជួយគាំទ្រដល់យុវជន និងអ្នកស្វែងរកការងារអាចដាក់ពាក្យ និងសម្ភាសជាមួយក្រុមហ៊ុនតាមអនឡាញ។

ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិអនឡាញ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ត្រូវបានរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយមានគេហទំព័រ www.careerfair.nea.gov.kh រយៈពេល ០២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤រោច ខែអស្សុជ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

នៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិអនឡាញ ឆ្នាំ២០២១ នឹងមានរួមបញ្ជូលសិក្ខាសាលាផលិតភាពតាមអនឡាញ ដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងគន្លឹះសំខាន់ៗ និងចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងលើកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារសំខាន់ដ៏ចាំបាច់នៃការបង្កើនផលិតភាពការងារ ពិសេសក្នុងបរិបទនៃអំឡុងពេល និងក្រោយពេលបញ្ចប់វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩។


២. គោលបំណង

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃការការៀបចំពិព័រណ៍ការងារអនឡាញ នាពេលនេះរួមមាន៖

 1. បន្តរក្សាតុល្យភាពក្នុងទីផ្សារការងារ តាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងនិយោជកដែលមានតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើកំពុងមានតម្រូវការការងារ
 2. និយោជក និងអ្នកស្វែងរកការងារអាចជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងដាក់ពាក្យសុំការងារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឈ្មោះ www.careerfair.nea.gov.kh ដោយងាយស្រួល
 3. បន្តជម្រុញលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការបង្កើនផលិតភាពការងារ តាមរយៈសិក្ខាសាលាផលិតភាពតាមអនឡាញ
 4. ចៀសវាងការជួបជុំគ្នា រក្សាគម្លាតសង្គម និងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ករណីរីករាលដាលថ្មីនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩
៣. កាលបរិច្ឆេទ

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃការការៀបចំពិព័រណ៍ការងារអនឡាញ នាពេលនេះរួមមាន៖

 1. ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤រោច ខែអស្សុជ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
 2. ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
 3. ម៉ោងៈ ៨:០០ - ២០:០០
៤. ទីកន្លែង

តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ

 1. គេហទំព័រពិព័រណ៍ការងារអនឡាញ www.careerfair.nea.gov.kh
 2. អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក
  • និយោជកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីតម្រូវការក្នុងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅលើទំព័រអនឡាញដែលផ្តល់ជូនដោយងាយស្រួល ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដែលមានសមត្ថភាព
  • ទទួលបានចំនេះដឹង និងបទពិសោធន៍ស្តីពីការបង្កើនផលិតភាពការងារ វិធីសិក្សាវគ្គសិក្សាខ្លីៗ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញផ្សេងៗ
 3. អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ
  • អ្នកចូលរួមជាពិសេសអ្នកស្វែងរកការងារអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារតាមអនឡាញដោយងាយស្រួលពីគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា
  • ទទួលព័ត៌មានអំពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល វិធីសិក្សាវគ្គសិក្សាខ្លីៗ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញផ្សេងៗ
  • ទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ស្តីពីការបង្កើនផលិតភាពការងារ។
៥. អ្នកចូលរួម
 1. ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ក្រសួង ស្ថាប័ន និងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលចំនួនប្រមាណ ៨០ ដែលក្នុងនោះមានព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាងប្រមាណ ១១ ៥០០ កន្លែង
 2. អ្នកចូលរួមទស្សនា(រំពឹងទុក)ចំនួន ៥៤ ៥០០នាក់ ដែលមានអ្នកស្វែងរកការងារ (CVs) ប្រមាណជា ៤០០០ នាក់