ក្រុមហ៊ុន ឌី អេហ្វ អាយ ឡាក់គី ប្រាយវេត លីមីធីត គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មបែប ផ្សារទំនើប នឹង ឈានមុខគេផ្នែកវិស័យលក់រាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនតែងតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​របស់យើង​កាន់​​​​​​តែល្អប្រសើរ និងគាំទ្រឲ្យមានឱកាស​ រីកចំរើនទៅមុខជានិច្ច។ ក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថា កំណើននៃការពង្រីក​សាខាហាងរបស់យើង នឹងកាន់តែផ្តល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់​អតិថិជនចូលមក​ទិញទំនិញនៅហាង​របស់យើង និងព្រមទាំង​បង្កើត​ឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងផងដែរ។ជាមួយកំណើនរីក ចម្រើន នៃអាជីវកម្មរបស់យើងក្រុមហ៊ុនត្រូវ​ការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពជាច្រើននាក់មកចូលរួមក្រុមការងារដ៏វិសេស និងជាក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខ​គេ​លំដាប់ថ្នាក់លេខ១ក្នុងវិស័យលក់រាយក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (149)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 44