មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកោះកុង ជាស្ថាប័នរដ្ឋស្ថិតក្រោមទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេតកតកោះកុង។ មានតួនាទីផ្តល់សេវាការងារ និងព័ត៌មានទីផ្សារការងារ ជួយស្វែងរកការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃ។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (922)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 7